รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

สภาพสังคม

สภาพสังคม

 

 การศึกษา

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                        7        แห่ง

-  โรงเรียนประถมศึกษา                                     4        แห่ง

-  โรงเรียนสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน             2        แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                       8        แห่ง

 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด             6        แห่ง

-  สำนักสงฆ์    5        แห่ง

 

 การสาธารณสุข

-  ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบล         1        แห่ง

-  อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  98 

 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

-  ป้อมยามตำรวจ      1        แห่ง