รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » รู้จักเทศบาล » บริการขั้นพื้นฐานสาธารณูปโภค

บริการขั้นพื้นฐานสาธารณูปโภค

 การคมนาคม

-  ถนนลาดยาง                     6   สาย

-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    4   สาย

-  ถนนลูกรัง                          4   สาย


  การไฟฟ้า

-  หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง    10    หมู่บ้าน  

 

 แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  ลำห้วย         6    แห่ง

-  ลำเหมือง    15   แห่ง


 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 -  ฝาย                              8      แห่ง

 -  บ่อน้ำตื้น (ประมาณ)   300   แห่ง

 -  คลองส่งน้ำ                  8      แห่ง  ( หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,9,10 )

 -  คลองชลประทาน         5      แห่ง