รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » สำรวจลูกน้ำยุงลาย

สำรวจลูกน้ำยุงลาย

ันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านป่าแดด ม.4ได้ทำการออกสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายหย่อมบ้านแม่แรกจำนวน 23 หลังคาเรือนและพบมากจำนวน 8 หลังคิดเป็นค่าความเสี่ยงคือ ค่าHi=34.78% ค่าCi=18=84%

กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชนตำบลท่าผา ...
วันที่ 23 กันยายน 2563 ทางศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ร่วมกับทางชุมชน บ้านผานั ...
25 | 23 กันยายน 2563
ติดตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ...
28 สิงหาคม 2563 ทีมงาน คปสอ.แม่แจ่ม ได้ออกนิเทศติดตามงาน บริการอนามัยแม่และเด็ก ...
38 | 28 สิงหาคม 2563
บริการคลินิกโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ...
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 - 12.30 น ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ก ...
24 | 28 สิงหาคม 2563
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ...
20 สิงหาคม 2563 หลังจากได้รับรายงานมีผู้ปวยสงสัยติดเชื้อไข้เลือดออกซึ่งไปทำงานพื ...
32 | 20 สิงหาคม 2563
วัคซีนเด็กปฐมวัย ...
เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ได้ให้บ ...
32 | 20 สิงหาคม 2563
ตรวจสารพิษในเลือดให้เด็กวัยเรียน ...
เมื่อ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ในสังกัดเทศบาลท่าผา ได้ทำการ ...
26 | 19 สิงหาคม 2563