รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชนตำบลท่าผา

กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชนตำบลท่าผา

วันที่ 23 กันยายน 2563 ทางศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ร่วมกับทางชุมชน บ้านผานัง หมู่ที่ 2 ได้ดำเนินการกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

ประชุม คณะกรรมการระดับพื้นที่ ในการจัดกา ...
วันนี้เทศบาลตำบลท่าผาได้ดำเนินการประชุม 4 องค์กรหลักในพื้นที่ (ท้องถิ่น ท้องที่ ...
3 | 2 ธันวาคม 2563
ส่งเสริมการปฏิบัติงานนักบริบาล ...
วันนี้ นายสุพจน์ ริจ่าม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา และนางกมลทิพย์ จิตตะคำ หัวหน้าศูน ...
2 | 2 ธันวาคม 2563
กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน+เยียมผู้ป่วยติดบ้ ...
วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ย.2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำ ...
6 | 26 พฤศจิกายน 2563
สำรวจลูกน้ำยุงลาย ...
ันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข ...
49 | 28 สิงหาคม 2563
ติดตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ...
28 สิงหาคม 2563 ทีมงาน คปสอ.แม่แจ่ม ได้ออกนิเทศติดตามงาน บริการอนามัยแม่และเด็ก ...
39 | 28 สิงหาคม 2563
บริการคลินิกโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ...
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 - 12.30 น ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ก ...
26 | 28 สิงหาคม 2563