เกี่ยวกับเทศบาล

คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อมูล .. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข / แสดง / ไม่แสดง / ลบ / เรียงลำดับ ด้านบน แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม เพิ่ม
ลำดับ แสดง ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
บทบาทหน้าที่
ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างเทศบาล