กระดานสนทนา

คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อมูล .. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข / แสดง / ไม่แสดง / ลบ / เรียงลำดับ ด้านบน แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม เพิ่ม
ลำดับ แสดง ข้อมูลกระดานสนทนา ข้อความผู้ตอบ
ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "​การใช้งานโปรแกรม SketchUp Layout 2018" วันที่ 21 - 22 มิ.ย. 61 จ.เชียงใหม่ จำนวนผู้ตอบ [0]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย จำนวนผู้ตอบ [0]
โครงการน้ำประปาภูเขา จะเสร็จเมื่อไหร่ จำนวนผู้ตอบ [1]
ต้นไม้ล้ม จำนวนผู้ตอบ [1]
เครื่องพิมพ์เช็ค จำนวนผู้ตอบ [0]
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" วันที่ 27 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2559 (5วัน) โรงแรมคุ้มภูคำจ.เชียงใหม่ จำนวนผู้ตอบ [0]
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" วันที่ 27 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2559 (5วัน) โรงแรมคุ้มภูคำจ.เชียงใหม่ จำนวนผู้ตอบ [0]
ขอเชิญร่วมสมัครอบรมโครงการ จำนวนผู้ตอบ [0]
จัดกรุ๊ปทัวร์สัมมนา เที่ยวทะเลกระบี จำนวนผู้ตอบ [0]
ประชาสัมพันธ์ร้านคอมพิวเตอร์ จำนวนผู้ตอบ [0]