ข่าวสารเทศบาล

คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อมูล .. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข / แสดง / ไม่แสดง / ลบ / เรียงลำดับ ด้านบน แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม เพิ่ม
หรือ
ลำดับ แสดง ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
รูปภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าผา เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลท่าผา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไปและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลท่าผา เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ:ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่าผา หมู่ที่ 1 - 10 รวม 16 จุด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,549 ตารางเมตร
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 3
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 ครั้งที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์