ผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชน

คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อมูล .. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข / แสดง / ไม่แสดง / ลบ / เรียงลำดับ ด้านบน แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม เพิ่ม
ลำดับ แสดง ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชน
รูปภาพ
เครื่องนุ่งห่ม
ผ้าซิ่นจก (ตีนจก)
ของที่ระลึกในชุมชน
กระเป๋าผ้า