สถานที่สำคัญในชุมชน

คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อมูล .. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข / แสดง / ไม่แสดง / ลบ / เรียงลำดับ ด้านบน แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม เพิ่ม
ลำดับ แสดง ข้อมูลสถานที่สำคัญในชุมชน
รูปภาพ
ดอยม่อนหมาก
ดอนศาล
วัดพระบาท
วัดบ้านทัพ
ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านตำบลท่าผา
วัดยางหลวง
วัดป่าแดด