หมวดเว็บลิงค์

คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อมูล .. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข / แสดง / ไม่แสดง / ลบ / เรียงลำดับ ด้านบน แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลให้กดปุ่ม เพิ่ม
ลำดับ แสดง ข้อมูลหมวดเว็บลิงค์
เทศบาล จ.เชียงใหม่
เทศบาลทั่วประเทศ
อบต.ทั่วประเทศ
อบจ.ทั่วประเทศ
หน่วยงานราชการ