รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

                               

                        นายอำนาจ  เทพมณี                              นายกอนแก้ว  ริยะนา

              เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าผา