รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ – อปท) ประจำปี 2559

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ – อปท) ประจำปี 2559

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ – อปท) ประจำปี 2559

 

แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.


 

(Local Performance Assessment : LPA) : (สถ อปท) ประจำปี 2559

 

 

(Local Performance Assessment : LPA) : (สถ อปท) ประจำปี 2561

ด้านที่ 1 ด้านบริหารจัดการ

ด้านที่ 2  ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจกรรมสภา

ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง

ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ

ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล

**********************************