รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 1