รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง » ประกาศ:ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่าผา หมู่ที่ 1 - 10 รวม 16 จุด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,549 ตารางเมตร

ประกาศ:ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่าผา หมู่ที่ 1 - 10 รวม 16 จุด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,549 ตารางเมตร

ประกาศ:ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลท่าผา หมู่ที่ 1 - 10 รวม 16 จุด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,549 ตารางเมตร

"คลิกที่นี้"