รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » รายงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ » รายงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายงานการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
        โอน     
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
คร้้งที่ 1/2562

คร้้งที่ 2/2562
คร้้งที่ 3/2562
คร้้งที่ 4/2562
คร้้งที่ 5/2562
คร้้งที่ 6/2562
คร้้งที่ 7/2562
คร้้งที่ 8/2562
คร้้งที่ 9/2562
คร้้งที่ 10/2562
คร้้งที่ 11/2562
คร้้งที่ 12/2562
คร้้งที่ 13/2562
คร้้งที่ 14/2562