รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » รายงานทางการเงิน » แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ไตรมาสที่ 1   ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4