รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

ฐานข้อมูลด้านปราชญ์เกษตร

เกษตรกรตัวอย่างในการทำการเกษตรอินทรีย์

ข้อมูลประวัติส่วนตัว (ปราชญ์ด้านการเกษตร)

 

ชื่อ-สกุล : นายเจน  ศรีมงคล

ที่อยู่ปัจจุบัน : 20/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

เบอร์โทรศัพท์ : 086-195-5685

ประวัติการทำงาน : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ความสามารถพิเศษ : ด้านเกษตรอินทรีย์

ผลงาน : วิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์,ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

 

ข้อมูลประวัติส่วนตัว (ปราชญ์ด้านการเกษตร)

 

ชื่อ-สกุล  นายชาญณกฤษ  กล้าณรงค์ขวัญ

ที่อยู่ปัจจุบัน : 93 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270

เบอร์โทรศัพท์ : 093-181-2696

ประวัติการทำงาน : อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ความสามารถพิเศษ : ด้านเกษตรอินทรีย์

ผลงาน : วิทยากรด้านเกษตรอินทรีย์,ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

ฐานข้อมูลด้านสถานที่ท่องเที่ยว ...
การท่องเที่ยวในตำบลท่าผา มีทั้งท่องเที่ยวเชิววัฒรธรรมและเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ...
77 | 14 มกราคม 2562
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา ...
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การถอมอาหาร การทำเครื่องปรุงอาหารใช้เอง ...
65 | 14 มกราคม 2562
ฐานข้อมูลด้านแพทย์แผนไทย ...
ข้อมูลทางการแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านหมอพื้นบ้านอบสมุนไพรและนวดเพื่อสุขภาพตำบลท่า ...
71 | 14 กุมภาพันธ์ 2562
ฐานข้อมูลด้านที่พัก ...
ทางเทสบาลตำบลท่าผาได้รวบรวมที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ในตำบลท่าผา ให้นักท้องเที่ยวหรื ...
85 | 14 พฤษภาคม 2562
ฐานข้อมูลทางศาสนา ...
ข้อมูลทางศาสนาของตำบลท่าผา วัดในตำบลท่าผา ...
86 | 14 สิงหาคม 2562
ฐานข้อมูลด้านประวัติหมู่บ้าน ...
ประวัติความเป็นมาข้องหมู่บ้านในตำบลท่าผา จำนวน 10 หมู่บ้าน ...
489 | 14 พฤษภาคม 2562