รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ราคากลางงานก่อสร้าง » ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(แบบเตาเดี่ยว) บ้านทัพ หมู่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(แบบเตาเดี่ยว) บ้านทัพ หมู่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%A1_5(1).pdfประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(แบบเตาเดี่ยว) บ้านทัพ หมู่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียน ...
ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ...
94 | 14 พฤษภาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบสำรองไฟ ...
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบสำรองไฟ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ...
70 | 13 มีนาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบสำรองไฟ ...
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งระบบสำรองไฟ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ...
134 | 13 มีนาคม 2563