รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง » ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (งวดที่ 1,2)

ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (งวดที่ 1,2)

ประกาศ เรื่อง ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  (งวดที่ 1,2)

/userfiles/files/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%20%20%20(%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%201%2C2)(1).pdf