รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชน
เครื่องนุ่งห่ม ...
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ...
1416 | 22 มิถุนายน 2556
ผ้าซิ่นจก (ตีนจก) ...
เอกลักษณ์ของกลุ่มชน การตั้งถิ่นฐาน เชื้อชาติ สภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อ ประเพ ...
3116 | 6 มีนาคม 2562