รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

วัดยางหลวง(กิจชกูฏ)

วัดยางหลวง(กิจชกูฏ) วัดยางหลวงจัดเป็นวัดใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งใน อ.แม่แจ่ม ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา

กู่ปราสาทหรือกิจกูฏ สูงประมาณ 1.85 ม. รูปแบบและโครงสร้างของกิจกูฏนั้นได้รับอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรมแบบพุกามมาจากพม่าผสมกับล้านนาสกุลช่างเชียงแสน งดงามมา